MAINE COON

Pesukarhuko esi-isä?

Maine Coonin alkuperästä on monenlaisia tarinoita. Tunnetuin lienee legenda Maine Coonin synnystä pesukarhun ja kissan risteymänä. Ensimmäiset Maine Coonit olivat ruskeatiikereitä, joiden tuuhea raidallinen häntä muistutti erehdyttävästi pesukarhun häntää. Lisäksi tunnettiin Maine Coonin mieltymys veteen sekä kissalle tyypillinen tapa nousta takajaloilleen ympäristöä tarkkaillessaan. Tästä virheellisestä oletuksesta juontaa myös kissan nimi: racoon tarkoittaa pesukarhua ja Maine viittaa Yhdysvaltojen koillisimpaan osavaltioon.

 Uskottavin kaikista tarinoista perustuu teoriaan, jonka mukaan Maine Coonit ovat syntyneet luonnon valinnan tuloksena. Asutuksen levitessä Amerikkaan kulkeutui laivoissa kaikenkarvaisia kissoja uudelle mantereelle, joka alunperin oli kissaton. Nykyinen Maine Coon on siis kaikkien näiden laivakissojen jälkeläisistä syntynyt risteymä. Mainen ankarat talvet ja kylmä, kova ilmasto tekivät Maine Coonista vahvan ja vastustuskykyisen kissan.

Maine Coon on julistettu Mainen osavaltion kansalliskissaksi 10.4.1985.

 

Luonnonluoma näyttävä näyttelykissa

Maine Coon on pysynyt geneettisesti muuttumattomana jo yli 150 vuotta. Maine Coon on itsestään, luonnollista tietä syntynyt rotu – se ei siis ole ihmisen aikaansaama risteytys.

Ensimmäiset kirjalliset maininnat Maine Coonista löytyvät vuodelta 1861 kirjasta The Book of the Cat. 1900-luvun alussa alettiin Yhdysvaltoihin tuoda persialaisia ja siamilaisia. Oma rotu Maine Coon unohdettiin lähes tyystin seuraaviksi 50 vuodeksi. Vähitellen Maine Coonit hävisivät näyttelyistä; niitä pidettiin maalaiskissoina, jotka eivät sopineet “kissa-aatelin” joukkoon. 60-luvun lopulla maailman kissajärjestöt vihdoinkin hyväksyivät “maalaisserkun” joukkoonsa. Eurooppaan ensimmäiset Maine Coonit tulivat vasta 70-luvun puolivälissä, ja Suomeen ensimmäiset saapuivat vuonna 1989.

 

Kulmikas, vahva ja pöllönkatseinen

Maine Coonien ulkonäkö on muokkautunut jonkinverran vuosien aikana jalostuksen myötä. Kasvattajien tuleekin suorittaa tarkkaa valintaa ja käyttää jalostukseen ennen kaikkea terveitä, vahvoja yksilöitä.

Maine Coonin kasvojen tulee olla keskipitkät, poskipäät ovat korkeat, kuono selvästi kulmikas (ei kolmiomainen) ja leuka voimakas. Korvien tulee olla suuret, ja niiden sisällä on karvatupsut. Korvat sijaitsevat korkealla päälaella noin korvan tyven mitan etäisyydellä toisistaan. Silmät ovat suuret, ja ne sijaitsevat kaukana toisistaan lievästi vinossa asennossa. Maine Coonin silmissä pitää olla se kuuluisa “pöllönkatse”.

Vartalon tulee olla lihaksikas, rintakehän laaja. Vartalo on pitkä ja kokonaisuutena suorakaiteelta vaikuttava. Suhteellisen pitkät jalat ovat vahvat ja lihaksikkaat, takajalat eivät saa olla korkeammat kuin etujalat. Tassut ovat leveät, pyöreät, ja varpaiden välissä on oltava karvatupsut. Häntä on yhtä pitkä kuin kissakin ylettyen hartioihin, juurestaan leveä ja loppua kohti kapeneva. Häntäkarvat ovat aina tuuheat ja pitkät.

Turkki on tuuhea, lyhyt hartioilta, pitkä vatsan kohdalta ja takajaloissa. Kaulus on toivottava (usein kaulus saattaa kasvaa vasta 1 vuoden iässä). Turkin tuuheus ja jopa pituus vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Selviä virheitä kissalla ovat kaikkialta tasapitkä karva, hento ruumiinrakenne sekä “leuattomuus”. Maine Coonit ovat suuria ja voimakkaita kissoja. Urokset voivat painaa 6 – 8 kg, naaraat yleensä 4 – 5,5 kg. Maine Coon on täysikasvuinen vasta noin 3-vuotiaana.

 

Kaikenkirjava kissa – Maine Coon

Maine Cooneja tavataan kaikissa väreissä ja väriyhdistelmissä, jotka ovat meille tuttuja kotikissastamme. Myös mahdolliset kuviot ovat samat kuin kotikissoilla: löytyy tiikereitä ja tabbyja valkoisilla laikuilla tai ilman; on olemassa myös yksivärisiä ilman valkoista ja valkoisten laikkujen kera.

Maine Coonit jaetaan Fife näyttelyissä 9 eri väriryhmään.

Väriharvinaisuuksiin kuuluvat vielä täysin valkoiset ja ns. savukissat, joiden peitinkarva ilmentää tiettyä väriä aluskarvan ollessa aina valkoinen.

Värille ei aseteta mitään rajoituksia, ainoana toivomuksena on, että värien tulisi olla voimakkaita ja varsinkin ruskean tulisi olla lämmin. Vuoden 2008 alussa Fife näyttelyissä aletaan arvostelemaan myös turkin väritystä, josta maksimi pisteet ovat 5p.

Naamiokissojen väritystä ei kuitenkaan hyväksytä. Tassunpohjien ja nenän tulee valkoisilla ja punaisilla kissoilla olla vaaleanpunaiset, kun taas tummiin väreihin kuuluvat ruskeat tassunpohjat ja nenä.

 

Kiltti ja sosiaalinen sisäkissa

Maine Coonit ovat kilttejä, leikkisiä ja oppivaisia. Maine Coon kiintyy omistajaansa, ja sen hellyydenpuuskat ovat myrskyisän voimakkaita. Maine Coon tarvitsee huomiota ja leikkitoverin; ne pitävät siitä, että ympärillä on menoa ja meininkiä ja osaavat myös järjestää sitä. Yksin ollessaan ne pitkästyvät helposti. Maine Coonit ovatkin yleensä hyvin sosiaalisia ja elävät sovussa muiden kissojen ja koirienkin kanssa. Ei ole harvinaista, että Maine Coon -naaraat hoitavat yhdessä pentujaan, ja on jopa kuultu Maine Coon -isänkin osallistuneen pikku kisujen hoitoon.

Maine Coon sopii alkuperästään huolimatta hyvin sisäkissaksi. Kissaa ei kenenkään pitäisi päästää juoksentelemaan vapaasti, sillä vaara vaanii aina. Maine Coonin päästäminen vapaaksi ulos on erityisen vaarallista, sillä sen metsästysvaisto on voimakkaasti kehittynyt ja sen reviiri voi olla ällistyttävän suuri. Näin ollen se voi helposti kulkeutua hyvinkin kauaksi kotoaan. Maine Coonit pitävät kuitenkin ulkoilusta lasitetulla/verkoitetulla parvekkeella, ulkotarhassa tai valjaissa ulkoilemalla.

Maine Coonit ovat innokkaita kiipeilijöitä; onkin tärkeää, että sillä on käytettävissään korkea kiipeily/raapimispuu, jota pitkin kissa sujahtelee ylös alas – aina pää edellä. Maine Coonin leikit muistuttavat usein koiran leikkejä, se rakastaa kaikenlaisia takaa-ajo- sekä piilo- ja vaanimisleikkejä ja noutaa mielellään tavaroita.

 

Lähde: Suomen Maine Coon yhdistys

Maine Coon standardi

 

 

 

MAINE COON

 

The offsprigns of a raccoon?

There are many stories about the origin of Maine Coon. The most famous is probably the legend of Maine Coon's birth as a crossbreed of a raccoon and a cat. The first Maine Coons were black tabbies, whose fluffy striped tails had a mischievous reminiscence of the raccoon's tail. In addition, Maine Coon's preference for water as well as a typical way for a cat to stand on two feet when observing the environment were well known.  This false assumption is also reflected on the name of the cat: coon means raccoon and Maine refers to the United States' northernmost state.

The most credible of all the stories is based on the theory that the Maine Coons were born as a natural choice. While spreading to America, all travelling cats were transported via ships to the new continent, which was originally without domestic cats. The current Maine Coon is therefore the juncture of all the offspring of these ship cats. The harsh winters and the cold, tough climate made Maine Coon a strong and resilient cat.

Maine Coon has been proclaimed the national cat of Maine state in 10th of April 1985.

 

Nature crated a pedigree show cat

Maine Coon has remained genetically unchanged for over 150 years. Maine Coon is a breed that is been created by natural selection - it is not a crossbreed made by man.

The first written entries about Maine Coon can be found in 1861 from The Book of the Cat. In the early 1900's, the United States started to import Persian cats and Siamese cats. The local breed Maine Coon was almost forgotten for the next 50 years. Gradually, Maine Coons disappeared from the catshows. They were regarded as housecats who did not fill the high standards of show cats. At the end of the 1960s, the world's cat organizations finally started to recognize Maine Coons as pedigree cats. To Europe the first Maine Coons came only in the mid-70s, and the first ones arrived to Finland in 1989.

 

Angular, strong and owl-like

The appearance of Maine Coons has changed over some years with breeding. Breeders need to make a precise selection and use for breeding only healthy, strong individuals.

Maine Coon's face should be medium long, the cheeks are high, the muzzle is clearly angular (no triangular) and the jaw is strong. The ears should be large, and they have hair tufts inside them. The ears are located at the top of the head approximately the distance from the ear to the ear. The eyes are large and are located far apart in a slightly skewed position. In Maine Coon's eyes, there must be the famous "owl-look".

The body should be muscular, chest wide. The body is long and overall impression should be oblong. Relatively long legs are strong and muscular, the hind legs must not be higher than the forelegs. The paws are broad, round, and between the toes have hair tufts. The tail should be as long as the body and reach over the shoulders, wide at the root and tapering towards the end. The hair on the tail is always thick and long.

The fur is lush, short on shoulders, long at the abdomen and on hind legs. A collar is desirable (often the collar may grow as late as at the age of 1). The volume and even the length of the fur vary according to the seasons. Clear faults in the cat are equal long fur, slight body structure, and "mildness" of jaw. Maine Coons are big and powerful cats. Males can weigh between 6 and 8 kg, females generally 4-5.5 kg. Maine Coon is only adult when they are about 3 years old.

 

Multicolored Cat - Maine Coon

Maine Coons are found in all colors and color combinations that are familiar to us in our home cats. Also possible patterns are the same as in home cats: tigers and tabbies can be found with or without white. There are also monochrome variations without white and with white patches.

In Fife cat shows Maine Coons are divided into 9 different color groups.

The uncommon color variables are still wholly whites and the smokes, with an overcoat expressing a certain color while the undercoat is always white.

There is no limit on the color, the only wish is that the colors should be strong and especially the brown should be warm. At the beginning of 2008, Fife exhibitions will also judge the color of the coat, with a maximum score of 5 points.

However, the colorpoints are not acceptable. Paws and nose in white and red cats should be pink, while dark colors include brown paws and nose.

 

Kind and social indoors cat

Maine Coons are gentle, playful and fast learners. Maine Coon attaches strongly to its owner, and their affliction is vigorous. Maine Coon needs attention and playfulness. They like being always there where the action is and they are also able to arrange fun for themselves. When alone they get bored easily. Maine Coons are usually very social and live in harmony with other cats and dogs. It is not uncommon for Maine Coon queens to nurse together their kittens and there have even been some kings who have been a participant in the taking care of the little kittens.

Despite its origins, Maine Coon is a good indoor cat. No cat should be allowed to run freely, because danger always stalls. Releasing a Maine Coon freely outdoors is particularly dangerous as its hunting instinct is highly developed and its territory can be astoundingly big. Thus, it can easily travel very far from home. Maine Coons like outdoor activities on a glazed / connected balcony, secure outdoor terrace or on a harness.

Maine Coons are eager climbers. So it is important that it has a high climbing / scratching tree along which the cat runs up and down - always head first. Maine Coon's play often resembles a dog's play, it loves all sorts of chasing, hide and seek and likes to pick up and fetch goods.

 

 

 

 

Fi* KhalDrogo's

Kasvattajan logo
Kasvattajan logo